บจก. พีคาร์ แอคแซสซอรี (ภายนอก)

บจก. พีคาร์ แอคแซสซอรี (ภายใน)

โรงจอดรถ

วังหินวัสดุ (ศรีสะเกษ)

บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

บจก. ตังนำเกษตร (ปากช่อง)

โรงเรียนศรีหฤทัย (จันทบุรี)